Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Klientom indywidualnym pomagam rozwiązywać problemy prawne, z którymi spotkają się w życiu codziennym. Przedsiębiorcom oferuję stałą lub doraźną obsługę prawną przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Kancelaria świadczy pomoc zarówno w siedzibie przedsiębiorców, jak i na odległość.

 

Kancelaria oferuje klientom  m.in.:

  • porady prawne i konsultacje
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • sporządzanie wzorów umów, regulaminów i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, udział w negocjacjach
  • analizę prawną umów ( umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, inne umowy nazwane i nienazwane), porozumień, ugód pozasądowych
  • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, podań, wniosków, skarg oraz innych pism urzędowych
  • prowadzenie spraw i reprezentację przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej
  • windykację należności w postępowaniu przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym
  • zastępstwo procesowe
  • porady i konsultacje on-line