BLOG KANCELARII RADCY PRAWNEGO

Zapraszam do odwiedzenia mojego blogu. Informacje z prawniczego świata przedstawione w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia dla osób, którym prawo wydaje się być zbyt skomplikowane.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA POBYT CZŁONKA RODZINY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Kwestie związane z odpłatnością za pobyt w DPS reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 61 wyżej wskazanej ustawy obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są :
1.       mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2.       małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
3.      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
Należy pamiętać, że małżonek, zstępni, wstępni oraz gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 
 
W życiu zdarzają się jednak sytuacje kiedy dorosłe dzieci zostają zobowiązane do zapłaty kosztów pobytu rodzica w Domu Pomocy Społecznej pomimo nie utrzymywania z nim kontaktów od wielu lat. Co zrobić w takiej sytuacji ? Czy istnieje możliwość nie płacenia za pobyt rodzica w DPS ?
 
 
Otóż istnieje możliwość zwolnienia krewnych z obowiązku płacenia za pobyt rodzica w DPS. Możliwość taka istnieje na podstawie art. 64 oraz 64 a Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej. W pierwszym przypadku organ nakładający obowiązek uiszczenia opłaty obowiązany jest zwolnić całkowicie z tej opłaty, na wniosek osoby obowiązanej do zapłaty, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Dodatkowo zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.
 
W drugim przypadku tj. na podstawie art. 64 Ustawy o pomocy społecznej organ nie musi , a jedynie może zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na wniosek osoby obowiązanej do zapłaty, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli osoby wnioskujące :
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
5) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
6) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.
 
 
Czwartek, Styczeń 2, 2020, 12:08

Dla tych co planują wynająć swoje mieszkanie

Polecam zapoznać się z artykułem przed zawarciem umowy najmu oraz udać się do radcy prawnego celem zaopiniowania projektu umowy bądź zlecenia jej sporządzenia.

https://www.prawo.pl/prawo/niesolidny-najemca-lokalu-prawnicy-radza-jak-moze-sobie-radzic,481348.html

 

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2019 Kancelaria Radcccy Prawnego, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem